Polityka prywatności

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

R Projekt s.c.
15-281 Białystok, ul. Legionowa 30 lok. 105

1.2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. poniżej znajdą Państwo informację niezbędne ze względu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora.

1.3. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na pytanie, brakiem możliwości kontaktu, brakiem możliwości realizacji usług lub brakiem możliwości otrzymywania informacji.

1.4. Dane osobowe przetwarzane na poniższej stronie wykorzystywane są w celu kontaktu z Tobą jak również odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania, na podstawie Twojej zgody i zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO).

1.5. Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych

1.6. Masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.7. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.

§2 PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

2.1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii
 • do sprostowania (poprawiania swoich danych)
 • do usunięcia danych
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • do przenoszenia danych
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

§3 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

3.1. Podczas korzystania ze Serwisu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Administratora Serwisu dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:

 • adres IP
 • wersję oprogramowania przeglądarki
 • system operacyjny komputera
 • logi systemowe

3.2. Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osobowe Użytkownika takie jak:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy
 • adres
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu kontaktowego

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

4.1. Właściciel Serwisu w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Serwisu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularzy w Serwisie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Użytkownika czynności.

4.2. Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Użytkownika. Użytkownik ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Internetowego.

Każdy Użytkownik ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: [email protected]